Ambasadoři Milena Černá (EAPN ČR) a Boris Šmejkal (prodejce Nového Prostoru)Předsedkyně EAPN ČR Milena ČernáDalší fotografie

Ambasadoři 

Boris Šmejkal

Boris Šmejkal

Prodejce Nového Prostoru

„Jako bývalý podnikatel jsem zkrachoval a následně se dostal do znevýhodněné sociální situace. Díky tomu, že prodávám Nový Prostor se můj život postupně zlepšuje.
Momentálně žiji v Neratovicích a přál bych si, aby se díky Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení zlepšily sociální podmínky nejen v České republice.“

Nový Prostor, o.s.
Nový Prostor vznikl koncem roku 1998 v Praze jako neziskové občanské sdružení za účelem vzniku „street papers“ (noviny ulice) v České republice. Mezi jeho hlavní poslání patří realizace sociálně-terapeutické pracovní služby, prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob.
Nový Prostor je členem dvou mezinárodních organizací, INSP (International Network of Street Papers) a EAPN (European Anti Poverty Network), a během svého působení získal řadu významných ocenění za své projekty, například cenu Benjamin 2000 či ocenění výkonné ředitelky Nového Prostoru Dagmar Kocmánkové cenou Výboru Dobré Vůle nadací Olgy Havlové. Občanské sdružení Nový Prostor je druhým největším denním centrem pro lidi bez domova v Praze a jeho činnost je zhruba z 60 % kryta z výnosů vlastní činnosti.

Časopis Nový Prostor je nezávislý tištěný čtrnáctideník, který se prodává v osmi městech České republiky (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Uherské Hradiště, České Budějovice) prodejci, kteří jsou v sociální tísni a kterých je momentálně asi 150, a nabízí široké spektrum zajímavých témat z oblasti kultury, ekologie, společnosti a lidských práv. Do tohoto časopisu pravidelně přispívají renomovaní novináři a odborníci. Prodejcem Nového Prostoru se může stát osoba, která je starší 16-ti let a která se ocitla v tíživé životní situaci a má malou šanci v uplatnění se na otevřeném trhu práce, ale je zároveň ochotna tuto situaci řešit.
 

 

Zpět na přehled ambasadorů