Prezentace vytvořeného plakátku skupinky před ostatnímiDalší fotografie

Ambasadoři 

Selma Muhič Dizdarevič

Selma Muhič Dizdarevič

Vyučuje na Katedře studií občanské společnosti FHS UK, věnuje se výzkumu.

“Ambasadorkou pro tento rok jsem stala, protože cítím příležitost z akademického
pohledu obhajovat potřebu pomáhat a podporovat co nejširší vrstvu společnosti, zatímco mi moje zkušenost z oblasti občanské společnosti poskytuje příklady dobré praxe v této oblasti.“
Zabývám se především otázkou lidských práv a tématy jako jsou migrace, národnostní menšiny či práva cizinců a žadatelů o azyl. Vedu řadu národních í mezinárodních výzkumů, jsem autorkou mnoha odborných studií. V rámci těchto výzkumu a vědeckého badání se problém chudoby u jednotlivých skupin ukazuje jako důvod k izolaci od společnosti a tímto dlouhodobě narušuje sociální soudržnost. Ignorováním chudoba nezmizí, a proto považuji za správné a zásadní uskutečnění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Poměrně bohaté evropské společnosti mají obrovský zájem zvýšit lidský a sociální kapitál svých obyvatel a nedovolit nebezpečnou a v konečném důsledku drahou vyloučenost jednotlivců či skupin.

Odkazy:

www.fhs.cuni.cz/kos

www.helcom.cz
 

 

Zpět na přehled ambasadorů