Vystoupení divadla Ježek a ČížekDalší fotografie

Ambasadoři 

Sri Kumar Vishwanathan

Sri Kumar Vishwanathan

Ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití

 

“Mým cílem pro Evropský rok je bojovat s chudobou prostřednictvím soudržnosti.” Narodil se v Quilonu ve státě Kerala v Indii. V roce 1990 absolvoval Přírodovědeckou fakultu na moskevské Univerzitě Patrica Lumumby, obor fyzika - matematika. V následujících letech působil jako stážista na britských a amerických školách (Londýnská univerzita, International Visitor Leadership Program v USA).
Mezi lety 1991 až 1997 pracoval jako středoškolský učitel fyziky na anglické sekci gymnázia Hejčín v Olomouci. Je spoluzakladatelem česko-britské bilingvní školy, kde měl na starosti tvorbu nových osnov.
Od roku 1997 se věnuje romské menšině v České republice. Jako streetworker a komunitní pracovník ve Slezské Ostravě pracoval s Romy postiženými záplavami. Spolupodílel se na utváření a uvedení do praxe metody terénní sociální práce v romské komunitě v ČR, na reformě základního školství a reformě psychologického testování dětí. Je jedním z iniciátorů vzniku a realizace projektu Vesnička soužití, v rámci něhož si 30 romských a neromských rodin svépomocí vybudovalo nový domov, o který přišly během záplav.
V roce 1998 spolu se studenty Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně založil občanské sdružení Vzájemné soužití, jehož je předsedou a ředitelem. O rok později byl jmenován občanským členem Rady vlády ČR pro lidská práva (opakovaně v letech 2003 a 2005) a členem skupiny Bridge People UNHCR, Praha, pro konzultace s velvyslanectvími zemí EU o otázkách mezietnického soužití v ČR.
Od 90. let se soustavně věnuje lidskoprávním a sociálním otázkám, terénní, komunitní a pedagogické práci, vzdělávací reformě, problematice ustavní výchovy dětí, rozvoji romské komunity v Ostravě atd.
Je nositelem řady ocenění, mezi něž patří např. Cena Františka Kriegla (1998) Charty 77 za osobní nasazení při sbližování a porozumění mezi Romy a neromy, cena Prix Irene (2003) udělená o.s. Tolerance za příspěvek ke zlepšení mezietnického soužití, cena Alice Garrigue Masaryk (2005) udělená americkým velvyslancem v ČR Williamem Cabanissem za rozvoj lidských práv a podporu sociální spravedlnosti či cena Ashoka Fellow (2007).

Odkazy:
 http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/
 

 

Zpět na přehled ambasadorů