Další fotografie

Kulatý stůl k chudobě – prezentace výstupů Národního setkání lidí se zkušeností s chudobou.