společný obrazDalší fotografie

Zážitky účastníků 9. evropského setkání lidí žijících v chudobě. Praha 14. 07. 2010