Šárka Pólová IQRSDalší fotografie

Slovníček finančních pojmů 

Nejdůležitější pojmy z finanční sféry, které by měl každý finančně gramotný člověk znát.

Exekuce - Nucené zajištění majetku a případné zpeněžení ve dražbě ve prospěch věřitelů

Osobní bankrot - Oddlužení splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetku podle insolvenčního zákona

Věřitel - Banka nebo společnost zabývající se spotřebitelským financováním; subjekt, se kterým je podepsána smlouva o úvěru nebo o půjčce

Dlužník -Jeho povinností je splácet dle splátkového kalendáře, jeho právem je např. předčasné splacení nebo odvolání (odpor) ve lhůtě v případě soudního sporu

Rozhodčí doložka - Právní nástroj, který je většinou součástí smlouvy, předávající pravomoc rozhodovat ve sporu mezi dlužníkem a věřitelem ze soudů danému rozhodci

Směnka - Komplikovaný nástroj zajištění splácení; pro dlužníka představuje velké riziko

RPSN - Roční procentní sazba nákladů pomáhající porovnávat jednotlivé nabídky

Odměna a poplatky - Smluvní odměna za zprostředkování nebo poskytnutí úvěru a všemožné poplatky mohou úvěr velmi prodražit

Sankce a penále - Částky, které je nutno platit navíc při nesplácení; důležité je, z čeho se počítají

Rezerva - Finanční nebo jiná záloha, která slouží k překlenutí výpadku příjmu nebo neočekávaného nárůstu nákladů (ztráta zaměstnání, nutná oprava); jestliže není, dlužník se dostává zbytečně do prodlení se sankcemi a penál

 

Zpět na přehled v kategorii