BrnoVystoupení divadla Ježek a ČížekDalší fotografie

Tiskové zprávy 

10. 12. 2010 - Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení končí, výstupy nabídnou vodítko pro další období

 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice se dnes (10. prosince) formálně uzavře konferencí za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka v pražském TOP HOTELU. Konference nabídne jak ohlédnutí za projekty a aktivitami Evropského roku realizovanými v České republice, tak nástin dalšího směřování v oblasti sociálního začleňování v následujících letech u nás i v Evropě.

 

25. 11. 2010 - Výsledky projektu NAPSI spolu! a Role sociálních služeb ve strategii udržitelného rozvoje

Praha – Dvoudenní konference, která začne dnes (25. 11.) v hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3), představí prostřednictvím projektu NAPSI spolu! nové nástroje a doporučení pro tvorbu národních a lokálních politik sociálního začleňování a zmírňování chudoby. Na projekt naváže 7. oborová konference neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti. Akce se koná pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.
 

 

19. 10. 2010 - Chudoba vede k samotě

 Ostrava – Chudoba je stále součástí života lidské společnosti. Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytujícími v ostravském regionu sociální služby chce tento fakt připomenout při Happeningu na Masarykově náměstí v Ostravě ve čtvrtek 21. října 2010 od 15.00 h do 17.00 h a při dalších akcích v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. V týdnu od 18. do 22. října 2010 bude v Ostravě probíhat sbírka trvanlivých potravin pro Potravinovou banku, která je dále distribuuje k potřebným lidem.

 

18. 10. 2010 - PŘÍBĚHY VÍTĚZŮ I PORAŽENÝCH

 „Pokud vás zajímá, co je opravdu důležité, zeptejte se bezdomovců, co všechno jim schází,“ zní motto výjimečné knihy rozhovorů s názvem Sláva vítězům, čest poraženým aneb Ameriku objevili bezdomovci. Její autor Pavel Kosorin, spisovatel a aforista, působí v brněnské Armádě spásy. V předmluvě k tomu píše: „S lidmi bez domova jsem v kontaktu od roku 1992, nejprve jako pečovatel, posléze jako ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně. Troufám si tvrdit, že o životě bezdomovců něco vím. Přesto mě tito lidé nepřestávají překvapovat. Život na dně společnosti je totiž stejně dobrodružný jako procházka po Měsíci.“ Vysvětluje, proč se rozhodl dát slovo těm, jejichž hlasy slyšíme jen zřídka, v kontrastu s velmi úspěšnými osobnostmi. „Cílem této knihy je spojit lidi, kteří se v běžném životě téměř nemají šanci potkat,“ říká. Odtud i dvě skupiny v názvu knihy, vítězové a poražení. Je dobře, když ti první nikdy neztrácejí ze zřetele ty druhé...

 

4. 10. 2010 - Brněnská Galerijní tramvaj k tématu chudoby a sociálního vyloučení

 Ve dnech 5. až 31. října 2010 bude v ulicích města Brna k vidění pojízdná výstava fotografií lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Jde o jednu z devíti brněnských aktivit v rámci právě běžícího Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

 

4. 10. 2010 - Consumer Culture – mezinárodní konference na UP v Olomouci

 Ve dnech 7. – 9. října se na půdě Palackého univerzity v Olomouci uskuteční unikátní mezinárodní konference snázvem Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism.

 

29. 9. 2010 - Evropský rok 2010 v Brně

 Jedním ze šestnácti projektů podpořených v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení se stal projekt Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace (dále jen CSS, p. o.) s názvem „Aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení národních a místních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“. Centrum na projekt získalo částku 914 000 korun.

 

24. 9. 2010 - V Brně začne putovní výstava k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

Obyvatelé a návštěvníci Brna budou moci od 29. září do 4. října 2010 zhlédnout na Moravském náměstí výstavu věnovanou boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Výstava ukazuje, jak se s chudobou lidé vypořádávají, kdo jim v tom pomáhá a řadu příkladů, jak se s chudobou úspěšně poprali lidé nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z ostatních míst České republiky. Na přípravě výstavy se svými příběhy a zkušenostmi podílelo také několik místních organizací, které se zabývají prevencí, podporou a pomocí v sociální oblasti. Spoluautorem výstavy je Pavel Šťastný, autor loga OF a designu pořadů Banánové rybičky. 

 

24. 9. 2010 - Brno nabídne doprovodný program putovní výstavy k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010


Putovní výstavu k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení doplní 30. 9. 2010 od 15 hodin doprovodný program. Ten budou moci návštěvníci a obyvatelé Brna zhlédnout na Moravském náměstí, kde bude také umístěna samotná výstava. Těšit se mohou na vystoupení romského hudebníka Gejzy Horvatha, představení Experti Divadla Ježek a Čížek a hudební vystoupení dětí z organizace IQ Roma servis. K tématu chudoby a sociálního vyloučení promluví také zástupci ministerstva práce a sociálních věcí a neziskových organizací z kraje. 

 

21. 9. 2010 - Výtěžek z internetové aukce získají handicapovaní výtvarníci

 Coubertinův slavný výrok „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ se stal ústředním motivem a zároveň názvem výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Asociace TRIGON v rámci podzimních Evropských dnů handicapu (EDH) v Ostravě.